Hướng dẫn lắp đặt

Trên thực tế có nhiều hãng sản xuất thiết bị phòng golf 3D trên thế giới. Áp dụng công nghệ vào các thiết bị này cũng khác nhau cho ra cách lắp đặt cũng như giá trị khác nhau...

Cấu tạo phòng golf 3D gồm những gì?