SG Golf

Khách hàng tập thử máy trước khi bàn giao.
GolfTech hoàn thiện và bàn giao công trình phòng golf 3D tại Khuất Duy Tiến Hà Nội. Với tình hình dịch Covid hiện tại, nhiều khách hàng đã lựa chọn thi công lắp đặt phòng golf 3D tại nhà...

Hoàn thiện và bàn giao công trình phòng golf 3D