Skytrak golf

Skytrak golf là một thương hiệu phổ biến trên thế giới. Là một phân khúc tầm trung tiêu biếu cho một phòng tập golf 3D. Skytrak dễ dùng và đáp ứng được phần lớn nhu cầu sử dụng của các golfer khi có thể cung cấp được hình ảnh mô phỏng đẹp, chỉ số đầy đủ với độ chính xác khá cao.